Vilka faktorer avgör solpanelens effektivitet?

Solpaneler som idag används för energitillverkning till fastigheter har oftast en verkningsgrad på 15–18% beroende på faktorer som orientering, väder, och klimat.

För att fastställa solpanelens effektivitet, testas panelerna vid Standard Test Conditions (STC). STC anger en temperatur på 25°C och en bestrålning på 1 000 W/m2. Detta motsvarar en solig dag med det infallande ljuset som träffar panelen med vinkeln 37°- belagd yta. Under dessa testförhållanden skulle en solpanelseffektivitet på 15% med en total yt-area på 1 m2, producera 150 watt.

Vädertillstånd som försämrar effektiviteten

Snö är den faktorn som avgör den största skillnaden på solpanelens effekt. Vid enbart ett 5cm tjockt snötäcke sjunker solpanelens effekt med 100%. Frost på solpanelerna har en negativ påverkan med 25–100% av solpanelens totala kapacitet. Vind har ingen påverkan på panelens effektivitet. Det man dock ska tänka på när man installerar ett solcellssystem, är att företaget som monterar det har en snö- och vindlastsberäkning baserad på klimatet och vart fastigheten ligger i landet.

Hur Väderstreck påverkar verkningsgraden

Beroende på vilket väderstreck solpanelerna är riktade åt så har det en påverkan på verkningsgraden. Solens strålar är som starkast i söder vilket innebär att man får högst verkningsgrad på 100 % om vinkeln är mellan 10–50 grader i söderläge. I västerläge får man en verkningsgrad på 95% samt 85% i österläge. Man bör undvika att montera solpanelerna i norrläge då solen lyser sp pass dåligt där att det inte blir lönsamt.