Så fungerar solceller

Innan man kan förstå hur solceller fungerar, måste man först förstå vad som genererar elektricitet i en solpanel. En solpanel består av en tunn skiva, doppad i kisel med en positiv och en negativ kontakt på vardera sida. När solens strålar träffar ytan slås elektroder bort som vandrar till solpanelens framsida, som blir negativt laddad. Baksidan blir positivt laddad. Det är alltså inte värmeenergin från solen som tillverkar energi, utan ljus partiklarna i solens strålar.

Energi tillverkning på vintern

Under vinterhalvåret i Sverige lyser inte solens strålar lika starkt och heller inte lika länge som under sommarhalvåret. Detta resulterar i att solcellerna på vintern utsätts för färre antal soltimmar samt svagare strålar. Energi kommer dock fortfarande att produceras på vintern så länge solen är uppe och solpanelernas yta kan hållas rena från snö som hindrar strålarna att träffa panelerna.

Det jämnar ut sig under året

Det man fortfarande ska tänka på, som sagts tidigare, är att solen är uppe mycket längre under sommaren. Tack vare detta och att de flesta svenska hemmen inte använder särskilt mycket energi under sommar, överproduceras el som vi då inte har någon användning för. Denna överproducerade el skickas ut på elnätet som du får betalt för av din elleverantör och kan sedan köpa tillbaka den igen vid behov. Exempelvis kan den överproducerade elen vara användbar under vintern när vi använder mer energi än vad solcellsanläggningen producerar.