Är solceller underhållsfria?

Solcellssystemet i sig är helt underhållsfritt. Det vill säga att det inte är några komponenter som frekvent behöver servas eller bytas ut. Det enda man kan behöva göra är i vissa fall att tvätta av dem. I Sverige, har vi till skillnad från mer tropiska länder, kontinuerligt regn som sköljer av solpanelerna från eventuell smuts som kan förekomma på ytan. Enstaka fall har skett när exempelvis pollen lagt sig på panelerna under en längre tid utan regn. Har man tillgång till en trädgårdsslang kan man enkelt spola av panelerna så att panelerna åter kan leverera full effekt.

Ska man köpa solceller nu eller vänta?

Priset på solceller har sjunkit drastiskt det senaste 10 åren. Den stora anledningen till detta är att massproduktionen i Asien fått fart vilket översvämmar marknaden. Detta har även lett till att europeiska tillverkare tvingats sänka sina priser för att kunna konkurrera. Priset på solceller är lägre än någonsin samtidigt som effekten aldrig varit högre.  Priset på solceller är idag så pass lågt att en solcellsanläggning i dem flesta fallen hinner betala av sig själv tre gånger om, under sin livstid.

Går det att köpa solceller på avbetalning?

Vi erbjuder i dagsläget inga avbetalningsplaner. Men skulle du ändå vilja köpa ditt solenergisystem på avbetalning så går det att ansöka om energi lån på SBABs hemsida. Med SBAB kan du välja hur länge du vill betala av lånet med en max tid på 10år. Läs mer på SBAB.

Är solceller lönsamt i Sverige?

Tyskland är det land i världen som kommit längst med solcellsutbyggnad, hela 8,4% av den totala el-produktionen i landet. Jämför man hur mycket energi som produceras på två likvärdiga solcellsanläggningar i Sverige och Tyskland, så produceras ungefär lika mycket energi. Det skiljer sig endast några enstaka procent i produktionen mellan norra och södra Sverige.

Har du fler frågor?