pngguru.com (1)

Steg ett är att vi tar emot din offert förfrågan. I de flest fall är en solcellsanläggning bygglovsfri, dock är den anmälningspliktig. I vissa fall krävs ett bygglov då huset tillexempel är kulturmärkt. Om så är fallet, ansvarar kunden för ett eventuellt bygglov men vi hjälper dig med vägledning och information angående detta.

pngguru.com (1)

Steg två är att vår handläggare ser över din fastighet och skräddarsyr en solcellsoffert med en godkänd snö- och vindlastberäkning baserad på husets förutsättningar och geografisk placering. Ibland krävs ett godkännande av en konstruktör som behöver se över husets bärkapacitet. När vår handläggare skräddarsytt offerten skickas den till dig.

pngguru.com (1)

Steg tre är att vi inväntar ett godkännande från dig. När offerten godkänts av dig och avtalet har skrivits på, skickar vi tillsammans med vår samarbetspartner in en föranmälan till elnätsägaren enligt protokoll.

pngguru.com (1)

Steg fyra är att du som kund meddelas ett startdatum och leveransen av varor kommer ett par dagar innan fastställt montage datum.

pngguru.com (1)

Steg fem sker när monteringen av solcellerna är genomförd. Vi skickar tillsammans med vår samarbetspartner, in en färdiganmälan till elnätsägaren som kontaktar dig angående byte av energimätare. När energimätaren är bytt är solcellsanläggningen klar för driftsättning.

pngguru.com (1)

I steg sex hjälper vi dig att jämföra för- och nackdelar med ROT respektive statligt solcellsbidrag. Om du önskar, hjälper vi även dig med att fylla i det nödvändiga blanketterna för att ansöka om solcellsbidraget som år 2020 ligger på 20% av den totala kostnaden.