Vad är solcellsstödet?

I Sverige har vi något som heter solcellsstöd eller även kallat solcellsbidrag. Solcellsstödet är ett statligt bidrag där konsumenten har chansen att avlasta den stora investeringskostnaden som en solcellsanläggning ibland kan innebära.

Investeringsstödet för solceller ligger just nu, år 2020, på 20% av anläggningens totalkostnad. Maximum beloppet som kan betalas ut i solcellstöd är 1,2 miljoner kronor. Det totala anslaget från regeringen till stödet ligger för närvarande på 1,2 miljarder kronor.

Hur ansöker jag om solcellsstödet?

När du vill ansöka om solcellsstödet lämnar du in en ansökan till antingen Länsstyrelsen eller Boverket. Solcellsanläggningen hos dig som privatperson måste vara uppsatt innan du kan ansöka om bidraget.

Kan man få både ROT avdrag och solcellsstöd?

Även om du tänkt ansöka om solcellsstödet så går det att börja med ROT avdrag. När du ansöker om solcellsstödet kan det ta närmare ett år innan ansökning godkänds eller i värsta fall, blir avslagen. ROT avdraget ligger på 30% av monteringskostnaderna, vilket motsvarar ungefär 9% av totalkostnaden vilket är en bra start tills att du fått beslutet om solcellsstödet. Observera dock att du INTE får tillhandhålla både ROT avdrag och solcellsstöd tillsammans. Detta betyder att du blir återbetalningsskyldig för ROT avdraget när du fått solcellsstödet godkänt.

Regler för ROT avdrag

  • Du måste äga fastigheten.
  • Du måste vara obegränsat skatteskyldig under skatteåret.
  • Fastigheten måste vara minst 5 år gammal.