Varför finns det olika färger på solceller?

Solceller har under åren diskuterats som fult och estetiskt opassande. Tidigare år var majoriteten av alla solpaneler som installerats Polycrystalline, till skillnad från majoriteten idag som är Monocrystalline paneler. Den stora skillnaden mellan poly och mono är tillverkningsprocessen. I tillverkningen av polyceller limmas ett flertal Silicon kristall fragment ihop vilket gör att cellen blir blå till utseendet. När man gör en polycell skär man ut tunna skivor ut en enstaka silikon kristall. Denna process gör att cellens färg blir svart.

Idag är solpanelerna snygga

Majoriteten av alla solpaneler är idag som sagt Mono paneler. Mono panelerna med sina svarta celler kompletteras idag ofta av tillverkaren med en svart aluminiumram och en svart film på baksidan som smälter in med cellerna på panelen. Denna svarta kombination gör att solpanelerna idag framstår som stilrena och snygga. Om man dessutom kombinerar de med svarta komponenter i montagesystemet så blir det ett diskret system som passar med det flesta arkitekturer och hus modeller.

Passar solceller på gamla hus?

När man tänker på solceller tänker man ofta på nya moderna hus, men det behöver inte vara fallet. Idag installeras det solpaneler på allt fler äldre hus tack vare dagens paneler med sitt snygga svarta utseende. Kombinationen mellan gammalt och nytt blir i det flesta fall, riktigt bra. Det man dock måste tänka på vid installation av solceller på äldre byggnader, är att ha koll på om huset är kulturmärkt eller inte. Är huset kulturmärkt måste man ha ett bygglov innan monteringen kan påbörjas. Man bör också se över skicket på husets tak. Eftersom solpanelerna planeras att sitta på taket i 30-40 år är det viktigt att taket under också klarar den tiden.